زبان و فرهنگ؛ رابطه میان زبان و فرهنگ

زبان و فرهنگ دو اصطلاح درهم تنیده و مرتبط به یکدیگر هستند. ما در این مقاله قصد داریم که به تعریف و رابطه میان زبان و فرهنگ بپردازیم: آنچه در این مقاله می‌خوانید:پیشگفتارتعریف زبان و فرهنگرابطه میان زبان و فرهنگحفظ زبان و فرهنگ پیشگفتار هر زبان معمولا به گروه خاصی از مردم اطلاق می‌شود که […]