کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
89،800 تومان
114،792 تومان
139،423 تومان
171،100 تومان
3 ماه
500
179،600 تومان
229،584 تومان
278،846 تومان
342،200 تومان
3 ماه
750
269،400 تومان
344،376 تومان
418،269 تومان
513،300 تومان
3 ماه
1000
359،200 تومان
459،168 تومان
557،692 تومان
684،400 تومان
3 ماه