کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
62،800 تومان
80،420 تومان
98،660 تومان
120،930 تومان
3 ماه
500
125،600 تومان
160،840 تومان
197،320 تومان
241،860 تومان
3 ماه
750
188،400 تومان
241،260 تومان
295،980 تومان
362،790 تومان
3 ماه
1000
251،200 تومان
321،680 تومان
394،640 تومان
483،720 تومان
3 ماه