کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
62،450 تومان
79،500 تومان
96،550 تومان
116،550 تومان
3 ماه
500
124،900 تومان
159،000 تومان
193،100 تومان
233،100 تومان
3 ماه
750
187،350 تومان
238،500 تومان
289،650 تومان
349،650 تومان
3 ماه
1000
249،800 تومان
318،000 تومان
386،200 تومان
466،200 تومان
3 ماه