کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
34،100 تومان
45،150 تومان
56،140 تومان
73،800 تومان
3 ماه
500
68،200 تومان
90،300 تومان
112،280 تومان
147،600 تومان
3 ماه
750
102،300 تومان
135،450 تومان
168،420 تومان
221،400 تومان
3 ماه
1000
136،400 تومان
180،600 تومان
224،560 تومان
295،200 تومان
3 ماه