کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
59،100 تومان
76،320 تومان
94،565 تومان
114،940 تومان
3 ماه
500
118،200 تومان
152،640 تومان
189،130 تومان
229،880 تومان
3 ماه
750
177،300 تومان
228،960 تومان
283،695 تومان
344،820 تومان
3 ماه
1000
236،400 تومان
305،280 تومان
378،260 تومان
459،760 تومان
3 ماه