کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
39،100 تومان
51،240 تومان
64،380 تومان
82،700 تومان
3 ماه
500
78،200 تومان
102،480 تومان
128،760 تومان
165،400 تومان
3 ماه
750
117،300 تومان
153،720 تومان
193،140 تومان
248،100 تومان
3 ماه
1000
156،400 تومان
204،960 تومان
257،520 تومان
330،800 تومان
3 ماه