سفارش ترجمه آلمانی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه آلمانی: در کیفیت طلایی و ویژه)