ویرایش محتوا
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
5250 تومان
6،975 تومان
8،750 تومان
11،400 تومان
1 هفته
500
10،500 تومان
13،950 تومان
17،500 تومان
22،800 تومان
1 هفته
750
15،750 تومان
20،925 تومان
26،250 تومان
34،200 تومان
1 هفته
1000
21،000 تومان
27،900 تومان
35،000 تومان
45،600 تومان
1 هفته
ویرایش محتوا
کلمات
سرعت عادی
سرعت نیمه‌فوری
سرعت فوری
سرعت ویژه
گارانتی کیفی
250
10،500 تومان
13،950 تومان
17،500 تومان
22،800 تومان
1 هفته
500
21،000 تومان
27،900 تومان
35،000 تومان
45،600 تومان
1 هفته
750
31،500 تومان
41،850 تومان
52،500 تومان
68،400 تومان
1 هفته
1000
42،000 تومان
55،800 تومان
70،000 تومان
91،200 تومان
1 هفته
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه انگلیسی به عربی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه انگلیسی به عربی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه عربی در (کیفیت برنزی) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه عربی: در کیفیت نقره‌ای، طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه روسی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه روسی : در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه چینی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه چینی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه فرانسوی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه فرانسوی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه آلمانی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه آلمانی: در کیفیت طلایی و ویژه)
ویرایش محتوا
سفارش ترجمه ترکی در (کیفیت برنزی و نقره‌ای) ارائه نمی‌شود.
(ارائه خدمات ترجمه ترکی: در کیفیت طلایی و ویژه)